مطالب

انشعاب آب و برق خانواده‌ دارای ۳ فرزند مشمول تخفیف می‌شود


بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر مشروط به اینکه فرزندان آن‌ها زیر بیست …
انشعاب آب و برق خانواده‌ دارای 3 فرزند مشمول تخفیف می‌شود

بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر مشروط به اینکه فرزندان آن‌ها زیر بیست سال سن داشته باشند، برای یک بار در کلیه هزینه‌های انشعابات اعم از آب و برق مشمول تخفیف می‌شوند.

بر اساس ماده ۵ این قانون در بخش آب و برق، خانواده‌های دارای سه فرزند زیر بیست سال مشمول تخفیف پنجاه درصدی و خانواده‌های دارای حداقل چهار فرزند زیر بیست سال مشمول تخفیف هفتاد درصدی، برای یک بار در کلیه هزینه‌های انشعابات تا متراژ ۱۳۰ متر‌مربع زیر‌بنای مفید در شهر تهران، ۲۰۰ متر مربع زیر‌بنای مفید در شهر‌های بالای ۵۰۰ هزار نفر و ۳۰۰ متر‌مربع زیر‌بنای مفید برای سایر شهر‌ها و روستا‌ها خواهند بود.

بنا بر این کزارش تعلق تخفیفات این بند از قانون منوط به رعایت تبصره ذیل بند (ت) ماده (۱) قانون مذکور، مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند بالای ۲.۵ نباشد.

​همچنین بر اساس بند (ر) جزء (۱) ماده (۷۲) این قانون در بخش آب، شرکت‌های آب و فاضلاب مکلف هستند به ازای هر متر مکعب فروش آب، مبلغ ۱۰۰ تومان از مشترکان پر‌مصرف (مصارف بالاتر از الگوی مصرف) آب شرب شهری دریافت و ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از آن را به حساب خزانه واریز کنند.منبع

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید