درباره باشگاه ساخت و ساز ایران:

مجتمع تعالی صنعت ساختمان وابسته به هلدینگ خانه عمران با توجه به حجم قابل توجه اعضای خود و همچنین دیگر اهالی ساخت و ساز و کشور و پتانسیل‌های موجود، تسهیلات و پیشنهادات ویژه‌ای را در حوزه‌های سلامت و درمان، اقامت و گردشگری، رشد و آموزش، مالی و اتقصادی، حقوقی و ثبتی و همچنین رفاهی و تفریحی، در قالب پلتفرم جدیدی تحت عنوان باشگاه ساخت و ساز ایران (Iran Building Club)، به مخاطبان، خانواده‌هایشان و شبکه بزرگ اعضای باشگاه اختصاص داده است تا بخش زیادی از نیازمندی‌های عمومی و تخصصی خود و خانواده‌هایشان را بدون دغدغه برآورده شود. اعضای باشگاه ساخت و ساز ایران اعم از مهندسان، سازندگان، معماران، مدیران پروژه، سرپرستان کارگاه، اکیپ‌های اجرایی، استادان، دانشجویان و هر فردی که به هر نحوی در صنعت ساخت و ساز فعال است، با توجه به عملکرد و فعالیت‌هایی که در صنعت ساخت و ساز دارند، دسته‌بندی شده و متناسب با آن تسهیلات ویژه‌ای را از باشگاه دریافت خواهند کرد.

مخاطبان باشگاه

تمامی اهالی صنعت ساخت و ساز و هر فردی که به هر نحوی در این صنعت فعال است، اعم از:

رسالت باشگاه ساخت و ساز ایران

ارائه تسهیلات و پیشنهادات ویژه پیرامون خدمات عمومی و تخصصی مورد نیاز اعضا و خانواده‌هایشان

چشم‌انداز باشگاه ساخت و ساز ایران

تشکیل شبکه‌ای گسترده از اهالی ساخت‌وساز کشور به منظور بهره‌مندی حداکثری تمامی اعضا از مزایای این شبکه