مطالب

قیمت جدید انواع لاستیک ایرانی در بازار تهران


لیست قیمت انواع تایر خودروهای سواری ساخت داخل امروز سه شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲ اطلاع رسانی شد.
قیمت جدید انواع لاستیک ایرانی در بازار تهران

لیست قیمت انواع تایر خودروهای سواری ساخت داخل امروز سه شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲ اطلاع رسانی شد.

قیمت های درج شده نرخ آزاد لاستیک بوده و با لاستیک نرخ دولتی متفاوت می‌باشد.

لیست قیمت:
 

سایز قیمت یک حلقه
لاستیک (تومان)
ایران تایر
۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۱٫۸۵۰٫۰۰۰
۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۲٫۰۵۰٫۰۰۰
۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۱٫۹۰۰٫۰۰۰
۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۱٫۷۵۰٫۰۰۰
۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۱٫۹۵۰٫۰۰۰
۱۹۵٫۸۰٫۱۵ ۲٫۱۵۰٫۰۰۰
یزد تایر
۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۲٫۲۰۰٫۰۰۰
۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰
۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰
۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۲٫۱۵۰٫۰۰۰
۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰
۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰
۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۹۵٫۶۵٫۱۵ ۲٫۲۰۰٫۰۰۰
۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۲٫۱۵۰٫۰۰۰
۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۱٫۹۰۰٫۰۰۰
۲۲۵٫۶۵٫۱۷ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۹۵٫۸۰٫۱۴ ۲٫۸۰۰٫۰۰۰
۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۲٫۲۵۰٫۰۰۰
۲۲۵٫۵۵٫۱۸ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰
۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۱٫۶۰۰٫۰۰۰
بارز
۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۲٫۲۰۰٫۰۰۰
۲۲۵٫۶۵٫۱۷ ۲٫۱۵۰٫۰۰۰
۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۲٫۲۰۰٫۰۰۰
۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۱٫۸۵۰٫۰۰۰
۲۳۵٫۶۵٫۱۷ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۲٫۲۵۰٫۰۰۰
۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰
۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰
۱۹۵٫۶۵٫۱۵ ۲٫۲۵۰٫۰۰۰
۱۹۵٫۶۰٫۱۵ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰
۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۲٫۰۵۰٫۰۰۰
۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰
۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۲٫۱۵۰٫۰۰۰
۲۶۵٫۶۵٫۱۷ ۲٫۹۵۰٫۰۰۰
۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
کویر تایر
۱۹۵٫۶۰٫۱۵ ۲٫۱۵۰٫۰۰۰
۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۲٫۲۵۰٫۰۰۰
۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۲٫۲۰۰٫۰۰۰
۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۲٫۲۰۰٫۰۰۰
۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۲٫۸۰۰٫۰۰۰
۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۱٫۹۰۰٫۰۰۰
۲۲۵٫۵۵٫۱۸ ۲٫۲۵۰٫۰۰۰
۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۱٫۶۰۰٫۰۰۰
۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۲٫۰۷۵٫۰۰۰
۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰
۱۹۵٫۶۵٫۱۵ ۲٫۲۵۰٫۰۰۰
۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۲٫۰۵۰٫۰۰۰
۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰
۲۰۵٫۵۰٫۱۷ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰
۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۲٫۰۵۰٫۰۰۰
۲۲۵٫۶۰٫۱۸ ۲٫۲۵۰٫۰۰۰
۲۲۵٫۶۰٫۱۸ ۲٫۲۵۰٫۰۰۰منبع

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید