مطالب

قیمت جدید انواع لاستیک ایرانی در بازار ۱۴۰۲/۰۸/۲۴


قیمت جدید انواع لاستیک ایرانی برای خودروهای سواری امروز چهارشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۲ در بازار تهران اعلام شد.
قیمت جدید انواع لاستیک ایرانی در بازار 1402/08/24

قیمت جدید انواع لاستیک ایرانی برای خودروهای سواری امروز چهارشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۲ در بازار تهران اعلام شد.

لیست قیمت لاستیک:
 

  سایز قیمت یک حلقه لاستیک(تومان)
ایران تایر
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۱٫۸۵۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۲٫۰۵۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۱٫۹۰۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۱٫۷۵۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۱٫۹۵۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۱۹۵٫۸۰٫۱۵ ۲٫۱۵۰٫۰۰۰
بارز
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۲٫۲۰۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۲۲۵٫۶۵٫۱۷ ۲٫۱۵۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۲٫۲۰۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۱٫۸۵۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۲۳۵٫۶۵٫۱۷ ۲٫۱۵۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۲٫۲۵۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ ۲٫۲۵۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۲٫۰۵۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۲٫۱۵۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۲۶۵٫۶۵٫۱۷ ۲٫۹۵۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
کویر
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ ۲٫۱۵۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۲٫۲۵۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۲٫۲۰۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۲٫۸۰۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۱٫۹۰۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۲۲۵٫۵۵٫۱۸ ۲٫۲۵۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۲٫۰۷۵٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ ۲٫۲۵۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۲٫۰۵۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۲۰۵٫۵۰٫۱۷ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۲۲۵٫۶۰٫۱۸ ۲٫۲۵۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۲۱۵٫۵۰٫۱۷ ۲٫۳۵۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۲۳۵٫۶۵٫۱۷ ۲٫۲۵۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۲۶۵٫۶۵٫۱۷ ۲٫۸۰۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۲٫۲۰۰٫۰۰۰
یزد تایر
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۲٫۲۰۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۲٫۱۵۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۲٫۰۲۵٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۲٫۱۵۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ ۲٫۲۰۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۲٫۰۵۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۱٫۹۰۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۲۲۵٫۶۵٫۱۷ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۲۲۵٫۶۵٫۱۷ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۱۹۵٫۸۰٫۱۴ ۲٫۸۰۰٫۰۰۰
6ujnc8fayp8geodzk4w.jpg ۱۸۵٫۶۵٫۱ ۲٫۲۵۰٫۰۰۰منبع

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید