مطالب

قیمت جدید انواع کامیون های صفر در بازار ۱۴۰۲/۰۹/۰۵


لیست قیمت جدید انواع کامیون و کامیون کشنده توسط نمایشگاه داران کامیون شهر تهران امروز یکشنبه ۵ آذرماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
قیمت جدید انواع کامیون های صفر در بازار 1402/09/05

لیست قیمت جدید انواع کامیون و کامیون کشنده توسط نمایشگاه داران کامیون شهر تهران امروز یکشنبه ۵ آذرماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

لیست قیمت:

نام محصول مدل قیمت
(میلیارد تومان)
فوتون ۴۳۰ ۱۴۰۲ ۴/۰۷۵
فوتون ۴۶۰ ۱۴۰۲ ۴/۶۵۰
پیلسان اتوماتیک ۱۴۰۲ ۵/۲۰۰
پیلسان دستی ۱۴۰۲ ۴/۶۰۰
دیما ۱۴۰۲ ۵/۲۲۰
فاو تک ۱۴۰۲ ۴/۲۵۰
فاو جفت ۱۴۰۲ ۴/۵۰۰
امپاور ۱۴۰۲ ۴/۹۰۰
کاایکس ۱۴۰۲ ۴/۹۲۰
دیما ۱۹ تن ۱۴۰۲ ۲/۹۰۰
۱۹۲۴ باری
(پلاک زرد)
۱۴۰۲ ۲/۸۰۰
۱۹۲۴ باری
(پلاک سفید)
۱۴۰۲ ۲/۷۰۰
۱۹۲۴ کمپرسی با اتاق ۱۴۰۲ ۳/۴۰۰
۲۶۲۴ باری با اتاق ۱۴۰۲ ۴/۶۰۰
۲۶۲۴ باری شاسی
(پلاک زرد)
۱۴۰۲ ۴/۹۲۰
۲۶۲۴ باری شاسی
(پلاک سفید)
۱۴۰۲ ۴/۸۰۰
دوو ۴۴ تن ۱۴۰۲ ۶/۰۰۰
شاکمن ۵۲۰ ۱۴۰۲ ۴/۲۵۰
C&C جدید ۱۴۰۲ ۴/۶۳۰
دایون جدید ۱۴۰۲ ۳/۹۰۰
دافران ۱۴۰۲ ۴/۶۵۰

 منبع

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید