مطالب

قیمت جدید رینگ های شرکتی خودرو (آبان ۱۴۰۲)


جدیدترین لیست قیمت رینگ های خودرو برای انواع محصولات تولید داخل ویژه آبان ماه ۱۴۰۲ به شرح …
قیمت جدید رینگ های شرکتی خودرو (آبان 1402)

جدیدترین لیست قیمت رینگ های خودرو برای انواع محصولات تولید داخل ویژه آبان ماه ۱۴۰۲ به شرح جدول ذیل می باشد:

  مدل قیمت (تومان)
رینگ سورن اروند 15 رینگ سورن اروند ۱۵ ۱۵٫۸۰۰٫۰۰۰
رینگ صلیبی رخ دودی اروند 15 رینگ صلیبی رخ دودی اروند ۱۵ ۱۵٫۸۰۰٫۰۰۰
لوگو پژو رینگ سورن لوگو پژو رینگ سورن ۶۵٫۰۰۰
لوگو پژو رینگ سورن مرغوب لوگو پژو رینگ سورن مرغوب ۹۵٫۰۰۰
رینگ صلیبی IK041 رخ مشکی اروند 15 رینگ صلیبی IK041 رخ مشکی اروند ۱۵ ۱۵٫۸۰۰٫۰۰۰
رینگ صلیبی IK041 نی ریز 15 رینگ صلیبی IK041 نی ریز ۱۵ ۱۳٫۳۰۰٫۰۰۰
رینگ شاخ گوزنیAW001 نی ریز 15 رینگ شاخ گوزنیAW001 نی ریز ۱۵ ۱۴٫۳۰۰٫۰۰۰
رینگ 11 پره خورشیدی دودیIK017 اروند 14 رینگ ۱۱ پره خورشیدی دودیIK017 اروند ۱۴ ۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰
رینگ 11 پره خورشیدی IK017 اروند 14 رینگ ۱۱ پره خورشیدی IK017 اروند ۱۴ ۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰
رینگ 11 پره خورشیدی دودی IK041 اروند 15 رینگ ۱۱ پره خورشیدی دودی IK041 اروند ۱۵ ۱۴٫۸۰۰٫۰۰۰
رینگ 11 پره خورشیدی رخ دودی اروند 15 رینگ ۱۱ پره خورشیدی رخ دودی اروند ۱۵ ۱۵٫۸۰۰٫۰۰۰
رینگ 11 پره خورشیدیIK041 اروند 15 رینگ ۱۱ پره خورشیدیIK041 اروند ۱۵ ۱۴٫۸۰۰٫۰۰۰
رینگ خرچنگیIK026 نی ریز 14 رینگ خرچنگیIK026 نی ریز ۱۴ ۱۴٫۸۰۰٫۰۰۰
رینگ خرچنگیIK026 دودی اروند 14 رینگ خرچنگیIK026 دودی اروند ۱۴ ۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰
رینگ خرچنگیIK016 نی ریز 15 رینگ خرچنگیIK016 نی ریز ۱۵ ۱۴٫۳۰۰٫۰۰۰
رینگ خرچنگیIK016 اروند 15 رینگ خرچنگیIK016 اروند ۱۵ ۱۴٫۸۰۰٫۰۰۰
رینگ لنزو سایز15  رینگ لنزو سایز۱۵ ۱۳٫۳۰۰٫۰۰۰
رینگ ۵ پره تخت IK025 اروند 14 رینگ ۵ پره تخت IK025 اروند ۱۴ ۱۲٫۳۰۰٫۰۰۰
رینگ۵پره تخت IK004 دودی اروند 15 رینگ ۵ پره تخت IK004 اروند ۱۵ ۱۴٫۸۰۰٫۰۰۰
رینگ۵پره تخت IK004 دودی اروند 15 رینگ۵پره تخت IK004 دودی اروند ۱۵ ۱۴٫۸۰۰٫۰۰۰
رینگ۵پره تخت رخ مشکی IK004 اروند 15 رینگ۵پره تخت رخ مشکی IK004 اروند ۱۵ ۱۵٫۸۰۰٫۰۰۰
رینگ۵پره دوبلLZ نی ریز 14 رینگ۵پره دوبلLZ نی ریز ۱۴ ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰
رینگ ۵پره دوبل LZ نی ریز 15 رینگ ۵پره دوبل LZ نی ریز ۱۵ ۱۳٫۳۰۰٫۰۰۰
رینگ ۲۰۷ شمشیری دودی اروند 14 رینگ ۲۰۷ شمشیری دودی اروند ۱۴ ۱۳٫۳۰۰٫۰۰۰
رینگ ۲۰۷ شمشیری R77 رخ دودی اروند 14 رینگ ۲۰۷ شمشیری R77 رخ دودی اروند ۱۴ ۱۳٫۳۰۰٫۰۰۰
رینگ ۲۰۷ شمشیری IK042 رخ مشکی اروند 14 رینگ ۲۰۷ شمشیری IK042 رخ مشکی اروند ۱۴ ۱۳٫۳۰۰٫۰۰۰
رینگ ۲۰۷ شمشیری R77 نی ریز 14 رینگ ۲۰۷ شمشیری R77 نی ریز ۱۴ ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰
رینگ ۲۰۷ تورنادو نی ریز 14 رینگ ۲۰۷ تورنادو نی ریز ۱۴ ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰
رینگ ۲۰۷ رانا 009 رخ دودی اروند 14 رینگ ۲۰۷ رانا ۰۰۹ رخ دودی اروند ۱۴ ۱۳٫۳۰۰٫۰۰۰
رینگ۲۰۷ رانا 009 رخ مشکی اروند 14 رینگ۲۰۷ رانا ۰۰۹ رخ مشکی اروند ۱۴ ۱۳٫۳۰۰٫۰۰۰
رینگ ۲۰۷ رانا 009 اروند 14 رینگ ۲۰۷ رانا ۰۰۹ اروند ۱۴ ۱۲٫۳۰۰٫۰۰۰
رینگ کوئیک ساینا تیبا ریو کد212سایز 14 رینگ کوئیک ساینا تیبا ریو کد۲۱۲سایز ۱۴ ۱۳٫۳۰۰٫۰۰۰

 منبع

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید