مطالب

قیمت جدید ۶ خودروی وارداتی در سامانه قرار گرفت


قیمت جدید ۶ خودرو خارجی دارای قیمت قطعی و قیمت علی الحساب در مبادی ورودی در سامانه ثبت نام خودرو قرار گرفت.
قیمت جدید 6 خودروی وارداتی در سامانه قرار گرفت

قیمت جدید ۶ خودرو خارجی دارای قیمت قطعی و قیمت علی الحساب در مبادی ورودی در سامانه ثبت نام خودرو قرار گرفت. 

جزئیات قیمت:

قیمت جدید 6 خودروی وارداتی

 منبع

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید