مطالب

قیمت روز انواع لاستیک ایرانی در بازار ۱۴۰۲/۱۲/۰۲


لیست قیمت جدید انواع لاستیک تولید داخل امروز چهارشنبه ۲ اسفندماه ۱۴۰۲ در بازار تهران اطلاع رسانی شد.
قیمت روز انواع لاستیک ایرانی در بازار 1402/12/02

لیست قیمت جدید انواع لاستیک تولید داخل امروز چهارشنبه ۲ اسفندماه ۱۴۰۲ در بازار تهران اطلاع رسانی شد.

جزئیات قیمت:
 

  سایز قیمت هر حلقه لاستیک (تومان)

ایران تایر

قیمت تایر ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۱٫۸۵۰٫۰۰۰
قیمت تایر ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۱٫۸۵۰٫۰۰۰
قیمت تایر ۱۸۵٫۶۰٫۱۴ ۱٫۹۲۵٫۰۰۰
قیمت تایر ۲۰۵٫۶۰٫۱۴
قیمت تایر ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۱٫۷۹۰٫۰۰۰
قیمت تایر ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۱٫۷۵۵٫۰۰۰
قیمت تایر ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۱٫۷۸۰٫۰۰۰
قیمت تایر ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۱٫۷۹۰٫۰۰۰
قیمت تایر ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۱٫۸۵۰٫۰۰۰
قیمت تایر ۱۹۵٫۶۵٫۱۵
قیمت تایر ۲۱۵٫۵۵٫۱۶

یزد تایر

قیمت تایر ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۲٫۳۵۰٫۰۰۰
قیمت تایر ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰
قیمت تایر ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
قیمت تایر ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۱٫۶۵۰٫۰۰۰
قیمت تایر ۱۸۵٫۶۰٫۱۴ ۱٫۵۵۰٫۰۰۰
قیمت تایر ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۱٫۹۰۰٫۰۰۰
قیمت تایر ۱۷۵٫۷۰٫۱۳

۱٫۹۰۰٫۰۰۰

قیمت تایر ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۱٫۷۰۰٫۰۰۰
قیمت تایر ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ ۲٫۱۸۵٫۰۰۰
قیمت تایر ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۱٫۹۲۵٫۰۰۰
قیمت تایر ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۱٫۴۲۵٫۰۰۰
قیمت تایر ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۱٫۹۵۰٫۰۰۰
قیمت تایر ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۲٫۷۵۰٫۰۰۰

کویر تایر

قیمت تایر ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ ۲٫۱۵۰٫۰۰۰
قیمت تایر ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۲٫۱۵۰٫۰۰۰
قیمت تایر ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۲٫۲۵۰٫۰۰۰
قیمت تایر ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۲٫۴۵۰٫۰۰۰
قیمت تایر ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
قیمت تایر ۱۸۵٫۶۰٫۱۴ ۱٫۸۹۵٫۰۰۰
قیمت تایر ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۱٫۸۸۰٫۰۰۰
قیمت تایر ۱۹۵٫۶۵٫۱۵
قیمت تایر ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۱٫۸۸۵٫۰۰۰
قیمت تایر ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۱٫۸۷۵٫۰۰۰
قیمت تایر ۲۰۵٫۵۰٫۱۷
قیمت تایر ۲۱۵٫۶۰٫۱۷ ۲٫۶۵۰٫۰۰۰
قیمت تایر ۱۷۵٫۷۰٫۱۳
قیمت تایر ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۲٫۹۰۰٫۰۰۰

بارز

قیمت تایر ۱۸۵٫۶۵٫۱۴
قیمت تایر ۲۳۵٫۵۵٫۱۹ ۲٫۹۱۵٫۰۰۰
قیمت تایر ۱۸۵٫۶۵٫۱۴
قیمت تایر ۱۸۵٫۶۰٫۱۵
قیمت تایر ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۱٫۸۹۰٫۰۰۰
قیمت تایر ۱۷۵٫۷۰٫۱۳
قیمت تایر ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۱٫۹۵۰٫۰۰۰
قیمت تایر ۲۱۵٫۶۵٫۱۶
قیمت تایر ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۱٫۸۲۵٫۰۰۰
قیمت تایر ۱۷۵٫۷۰٫۱۳
قیمت تایر ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۱٫۹۵۵٫۰۰۰
قیمت تایر ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۲٫۲۲۰٫۰۰۰
قیمت تایر ۱۷۵٫۶۰٫۱۳
قیمت تایر ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰
قیمت تایر ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۱٫۸۹۰٫۰۰۰
قیمت تایر ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۲٫۴۱۰٫۰۰۰
قیمت تایر ۲۲۵٫۴۵٫۱۸ ۲٫۳۹۰٫۰۰۰
قیمت تایر ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۲٫۱۲۰٫۰۰۰
قیمت تایر ۲۱۵٫۵۵٫۱۶
قیمت تایر ۱۸۵٫۶۵٫۱۴منبع

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید