مطالب

لیست قیمت جدید تراکتور اعلام شد (آبان ۱۴۰۲)


لیست قیمت جدید بهمراه افزایش قیمت تراکتور پس از تائید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ویژه آبان ۱۴۰۲ منتشر شد.
لیست قیمت جدید تراکتور اعلام شد (آبان 1402)

لیست قیمت جدید بهمراه افزایش قیمت تراکتور پس از تائید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ویژه آبان ۱۴۰۲ منتشر شد.

لیست قیمت:

نام محصول قیمت (ریال)
 ITM 1500 4WD توربودار ۱۷,۳۹۱,۷۳۳,۹۶۸
ITM 4120 4WD ۹,۱۲۴,۹۲۹,۶۲۰
ITM 399 4WD ۷,۳۲۷,۱۷۴,۷۳۸
ITM 399 2WD ۵,۷۷۴,۷۰۴,۴۶۶
ITM 800 4WD توربودار ۶,۰۵۶,۰۷۶,۴۰۳
ITM 800 2WD توربودار ۴,۹۳۶,۰۶۳,۲۳۵
ITM 485 4WD توربودار ۵,۹۳۳,۰۰۶,۲۲۷
ITM 485 2WD توربودار ۴,۷۷۱,۰۶۵,۹۵۷
ITM 475 2WD ۴,۴۳۷,۱۹۰,۵۷۵
ITM 475 4WD ۵,۳۵۶,۸۱۶,۸۱۳

تراکتورهای سبک و باغی

ITM 455 4WD توربودار ۳,۹۵۶,۱۹۶,۹۷۲
ITM 470 4WD ۳,۸۱۰,۸۱۹,۶۷۲
ITM 470 2WD ۳,۰۶۳,۹۴۲,۵۵۵
کمرشکن ITM 950 ۲,۹۰۰,۶۹۶,۰۰۹

بکهو لودر

TDL 86NEW 2WD  
TDL 100 4WD ۱۷,۰۵۹,۲۳۸,۷۵۷
TDL 100S 4WD ۱۷,۷۵۱,۳۶۸,۲۸۵
TDL 130 4WD ۲۰,۷۵۵,۱۵۸,۳۸۶منبع

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید