مطالب

محدودیت های جدید تراکنش بانکی اعلام شد


بانک‌ها مکلف شدند سامانه‌های بانکی را به‌گونه‌ای طراحی کنند که هدف از انتقال یا واریز وجه مشخص باشد.

محدودیت های جدید تراکنش بانکی اعلام شد

بانک‌ها مکلف شدند سامانه‌های بانکی را به‌گونه‌ای طراحی کنند که هدف از انتقال یا واریز وجه مشخص باشد.

جزئیات محدودیت تراکنش:

محدودیت های جدید تراکنش بانکیمنبع

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید