مطالب

مشخصات خودروی جدید کیا برای بازار ایران


یک شرکت واردکننده مشخصات خودروی جدید کیا سونت را برای عرضه در بازار ایران، در سامانه یکپارچه ثبت نام خودرو بارگزاری کرد.
مشخصات خودروی جدید کیا برای بازار ایران

یک شرکت واردکننده مشخصات خودروی جدید کیا سونت را برای عرضه در بازار ایران، در سامانه یکپارچه ثبت نام خودرو بارگزاری کرد.

مشخصات کامل کیا سونت:

مشخصات خودرو کیا سونت
مشخصات خودرو کیا سونتمنبع

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید