مطالب

میزان سود سپرده ۱ میلیارد تومان در بانک


هر یک میلیارد چه میزان سود دارد؟ این سؤالی است که شاید برای خیلی از افراد پیش آمد کند. حال در این محتوا می‌خواهیم بررسی …
میزان سود سپرده 1 میلیارد تومان در بانک

هر یک میلیارد چه میزان سود دارد؟ این سؤالی است که شاید برای خیلی از افراد پیش آمد کند. حال در این محتوا می‌خواهیم بررسی نماییم و ببینیم سود سپرده یک میلیارد تومان چقدر است؟

سود سپرده یک میلیارد تومان

به نظرتان به یک میلیارد تومان پولی که در بانک سپرده‌گذاری می‌کنید چه میزان سود تعلق می‌گیرد؟ لازم به ذکر است که طبق آخرین مصوبات بانک مرکزی میزان سودی که بانک‌ها به سپرده‌های بلندمدت باید پرداخت نمایند ۱۵ درصد است. یعنی هر ساله با سپردن یک میلیارد تومان به بانک طبق ۱۵% معادل ۱۵۰ میلیون تومان سود دریافت می‌کنید.

نوع سپرده

امروزه سود سپرده‌ها با سیاست‌های کلی بانک مرکزی بر اساس نوع سپرده شما که کوتاه‌مدت و یا بلندمدت باشد متفاوت است.

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی: ۵٪
سپرده کوتاه‌مدت ویژه ۳ماهه: ۱۲%
سپرده کوتاه‌مدت ویژه ۶ ماه: ۱۷%
سپرده بلندمدت با سررسید یک سال: ۲۰٫۵%
سپرده بلندمدت با سررسید ۲ سال: ۲۱٫۵%
سپرده بلندمدت با سررسید ۳ سال: ۲۲٫۵%
لازم به ذکر است که بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی، نرخ سود بانکی به‌صورت ماه‌شمار محاسبه می‌شود. این گونه است که کمترین میزان موجودی حساب شما در طول ۳۰ روز ماه مبنای محاسبه سود ماه‌شمار قرار می‌گیرد.

فرمول محاسبه سود سپرده بانکی کوتاه‌مدت

(نرخ سود) × (مبلغ سپرده‌گذاری) ÷ ۱۰۰ = سود سپرده در یک سال

(مدت‌زمان سپرده به روز) × (سود سپرده در یک سال) ÷ ۳۶۵ = سود سپرده کوتاه‌مدت (روزشمار)

۱۲ × ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ÷ ۱۰۰ = ۱۲۰۰۰۰۰۰۰

۹۰ × ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ÷ ۳۶۵ = ۲ میلیون و ۹۵۸ هزار و ۹۰۴ تومان

فرمول محاسبه سود سپرده بانکی بلندمدت

اگر مدت‌زمان سپرده شما بیش از یک سال باشد باید نرخ سود سپرده بلندمدت را با فرمول زیر محاسبه نمایید.

نرخ سود × مبلغ سپرده ÷ ۱۰۰ = سود سپرده یک ساله

سود سپرده یک ساله ÷ ۱۲ = سود سپرده ماهانه

۲۰٫۵ × ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ÷ ۱۰۰ = ۲۰۵۰۰۰۰۰۰

۲۰۵۰۰۰۰۰۰ ÷ ۱۲ = ۱۷,۰۸۳,۳۳۳

* کیان آنلاینمنبع

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید