مطالب

اگر جای چک برگشت خورده را پر نکنیم چه می‌شود؟


حمیدرضا کردنائیج، کارشناس مسائل بانکی: اگر صادرکننده چک حساب خود را پر نکند حساب‌های او به میزان کسری مبلغ چک …
اگر جای چک برگشت خورده را پر نکنیم چه می‌شود؟

حمیدرضا کردنائیج، کارشناس مسائل بانکی: اگر صادرکننده چک حساب خود را پر نکند حساب‌های او به میزان کسری مبلغ چک مسدود می‌شود.

دریافت کننده چک می‌تواند تمام مبالغی که در حساب‌های دیگر صادرکننده در همان بانک باشد را دریافت کند و بقیه مبلغ چک در تمام حساب‌های فرد در تمام بانک‌ها مسدود می‌شود.حساب‌ها تا زمان وصول و رفع اثر چک مسدود باقی می‌مانند.منبع

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید