مطالب

قیمت کامیون بنز ۱۸۴۲ در ایران مشخص شد


قیمت دو محصول کشنده بنز آکسور ۱۸۴۲ و کامیون کاماز در ایران مشخص شد.
قیمت کامیون بنز 1842 در ایران مشخص شد

قیمت دو محصول کشنده بنز آکسور ۱۸۴۲ و کامیون کاماز در ایران مشخص شد.

لیست قیمت:

نام محصول قیمت مدل
بنز آکسور ۱۸۴۲ ۹/۵۰۰/۰۰/۰۰۰ ۱۴۰۲
کامیون کاماز ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰ ۱۴۰۲منبع

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید